Doctor icon
Zoom +Zoom -

International Rescue Journal

Udviklingen Rescue-Journal er inspireret af den forfærdelige Tsunami katastrofe i december 2004. De fleste havde deres personlige papirer liggende på hotelværelset med deraf følgende problemer:
• Børn uden nogen form for identifikation blev væk fra deres forældre
• Bevidstløse mennesker blev indlagt under primitive forhold uden nogen form for medicinske data med deraf følgende risiko for fejlbehandling
• Pårørende gik rundt i uvished i ugevis
• Mange blev begravet uden at blive identificeret

Med Tsunamien oplevede vi, hvordan vores normale trygge samfundsfunktioner på et øjeblik blev sat ud af spil, og hvor vigtigt det er, at vi selv tager et medansvar for vores eget liv og helbred!


Vi er mere sårbare, end vi regner med
Vi tror alle, at det offentlige system varetager en effektiv og betryggende håndtering af vores personlige medicinske registreringer - men nej. I de fleste lande lider de forskellige systemer af de samme mangler:
• Begrænset mulighed for udveksling af data imellem forskellige systemer
• Svært aflæselig (f.eks. magnetkort som kræver specialscanner)
• Vanskelig at opdatere
• Begrænset informationsmængde
• Sproglige begrænsninger
 
Når man rejser, giver det det offentlige sygesikringsbevis i kombination med en rejseforsikring reelt kun begrænset sikkerhed. Og en helt banal men meget vigtig information om hvem der er nærmeste pårørende, findes ikke eller er vanskelig at skaffe.

Konceptet bag Rescue-Journal er ganske enkelt:
Dit liv, Dit helbred, Dit ansvar

International Rescue Journal | Medarbejdere | CSR | Presserum | Privacy | Kontakt