Doctor icon
Zoom +Zoom -

Aftalebetingelser

Nedenstående vilkår for tegning af Rescue-Journal hos International Rescue Journal ApS er gældende pr. 1.5.2009 indtil nye vilkår vedtages.

Som bruger af portalen bedes du gennemlæse nedenstående brugerbetingelser, da du ved registrering som bruger tiltræder, at du er bekendt med og accepterer nedenstående betingelser.

Rescue-Journal er et globalt sikringssystem, hvor Rescue-Journal brugerne selv indsamler, registrerer og løbende opdaterer deres personlige og medicinske data, således at de kan tilvejebringes til redningspersonale, hospitaler og lignende i tilfælde af sygdom og ulykke. Det er brugerens eget ansvar at sikre korrekt indtastning af data, samt at disse løbende bliver opdateret. I tvivlstilfælde anbefales det, at brugerne rådfører sig med deres egen læge, når de udfylder deres Rescue-Journal.

Rescue-Journalen kan aldrig erstatte en grundig medicinsk journal udfærdiget af en læge eller sygehus, men den kan være et livsvigtigt supplement i tilfælde af sygdom og ulykke, hvor der meget hurtigt skal tilvejebringes vigtige personlige og medicinske data

 • Indhold
 • Sikkerhed
 • Ansvar
 • Abonnement
 • Priser og betalingsvilkår
 • Juridiske forhold
 • Selskabet

Såfremt du har spørgsmål til aftalebetingelserne eller andet før du gennemfører køb på www.rescue-journal.com, kan du kontakte os ved at klikke på linket "Kontakt" nederst til højre på sitet.

Bemærk venligst, at nedenstående aftalebetingelser omfatter såvel Rescue-Journals, som er betalt via firmaaftaler, forsikringsordninger og lignende samt betalende enkeltkunder.Sikkerhed
International Rescue Journal ApS gør alt for at opfylde vores kunders forventning om, at vi håndterer deres personlige data med størst mulig diskretion og sikkerhed. Derfor ønsker vi, at du skal vide, hvordan vi håndterer og behandler dine personlige og medicinske informationer.
Nedenfor kan du læse mere detaljeret om emner som: Diskretion og sikkerhed, håndtering af personlige data, cookies, sikker transmission m.v.

Diskretion
Vi respekterer på alle måder privatlivets fred på Internettet, og vil derfor på ingen måder kontakte vores kunder på anden vis end kontakt i relation til sitets almindelige drift.

Håndtering af personlige data
Rescue-Journal tager alle tænkelige forholdsregler, for at dine personlige oplysninger bliver håndteret sikkert. Dette sker blandt andet ved, at vi behandler, krypterer og opbevarer dine personlige data og betalingsoplysninger som fortrolige og transmitterer dem over en krypteret linje. Dette betyder, at ingen fremmed kan læse, kopiere eller redigere de oplysninger, der udveksles mellem dig og Rescue-Journal. Al kommunikation sker med andre ord med samme høje sikkerhedsniveau, som f.eks. netbankerne benytter. Dine informationer opbevares endvidere i et datamiljø, der er underlagt et meget højt sikkerhedsniveau. 

Dine personlige data på Rescue-Journal vil aldrig blive videregivet til tredjemand – her ses naturligvis bort fra videregivelse af data til læger, hospitaler og lign. i forbindelse med Rescue-Journal formål, hvor disse data kan hentes af personer, der har kendskab til det personlige Rescue-Journal nummer (Public versionen af Rescue-Journal) eller evt. tillige Rescue-Journal password + e-mailadresse (Private versionen af Rescue-Journal).

Håndteringen af alle data på Rescue-Journal, sker under hensyntagen til de retningslinier, der gælder for landene i EU vedrørende behandling og opbevaring af fortrolige oplysninger. Regler for den resterende del af verden er under implementering.

2-delt sikkershedsniveau
Rescue-Journal er underlagt et to-delt sikkerhedsniveau:
1) Almindeligt sikkerhedsniveau: Rescue-Journal Public – adgang til data opnås med Rescue-Journal nr.
2) Højt sikkerhedsniveau: Rescue-Journal Private – adgang til data opnås med personligt password + e-mailadresse)
- brugeren bestemmer selv hvilket sikkerhedsniveau de ønsker for Rescue-Journalens forskellige informationer.

Cookies og Logstatistik

Med sigte på at optimere sitet og dets funktionalitet anvender vi cookie-teknologi, – bl.a. huskes indstilling om valg af sprog, så det automatisk vælges næste gang du anvender Rescue-Journal. Typisk gemmes denne type permanent-cookies ca. 1 måned på din computer.
Hvis du måtte ønske at slette cookies fra din computer, gøres det på følgende måde i Internet Explorer : ”Funktioner”, ”Internetindstillinger”, ”Slet cookies”.

På www.rescue-journal.com anvendes logstatistik. Du kan besøge Rescue-Journal anonymt. Vores web-servere indsamler kun domænenavne, ikke de besøgendes e-mail adresser. Denne information bruges til at måle antallet af besøg, den gennemsnitlige besøgstid på sitet, hvilke sider der kigges på o.s.v. Rescue-Journal bruger disse oplysninger til at måle brugen af vores web-site, med sigte på løbende at kunne forbedre indholdet.

International Rescue Journal ApS må uden yderligere godkendelse indsamle og bearbejde anonymt statistisk materiale fra alle Rescue-Journaler til brug for videnskabelige, samfundsmæssige og medicinske journaler, rapporter, artikler og lignende.
International Rescue Journal ApS er dataansvarlig, og som registreret bruger har du altid mulighed for indsigt og kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven”.
Alle personoplysninger opbevares krypteret, såvel som at al kommunikation med www.rescue-journal.com er krypteret.

For at kunne oprette en Rescue-Journal, hvor du kan vedligeholde de mange informationer, behøver vi at registrere: Navn, adresse, by, postnummer, land, primært sprog, fødselsdato og e-mail.

Rescue-Journal sletter alle personlige informationer, i det øjeblik du ikke længere ønsker at opretholde din Rescue-Journal – se nærmere herom under ”Abonnement”.Ansvar
Indholdet af Rescue-Journal, som primært leveres af brugerne selv, er udelukkende til informationsbrug primært i tilfælde af sygdom eller ulykke. Informationerne må på ingen måde tages som udtryk for en kompetent faglig rådgivning. Det skal tillige bemærkes, at International Rescue Journal ApS på ingen måde foretager en lægefaglig vurdering af de udfyldte Rescue-Journaler.

Ansvarsfraskrivelse
Som bruger af www.rescue-journal.com er man indforstået med at brug af Rescue-Journal faciliteter sker på eget ansvar, og på vilkår som beskrevet i disse Aftalevilkår.

Ved indsendelse af forbedringsforslag til inspiration@Rescue-Journal.com , indestår afsenderne selv for materialets lovlighed eller om materialet evt. måtte være belagt med anden mands ophavsret eller lignende.

International Rescue-Journal ApS forbeholder sig ret til vederlagsfrit at offentliggøre al materiale, som indsendes uopfordret og afsenderen accepterer, at holde International Rescue Journal ApS skadesløs, såfremt tredjemand måtte gøre krav gældende imod International Rescue Journal ApS på grund det indsendte materiale.

Fraskrivelse af erstatningsansvar
Skulle International Rescue Journal ApS, på trods af alle sikkerhedsforanstaltninger, blive ramt af driftsforstyrrelser, driftsstop, nedbrud, tyveri af data, uhæderlige personers misbrug af sitet, restriktioner fra myndighederne som måtte betyde driftsforstyrrelser, force majeure hændelser eller lignende, vil vi gøre vores bedste for hurtigst muligt at genetablere den almindelige drift, men i sidste ende er dette en risiko, som alle Rescue-Journal brugere er bekendt med og accepterer. Derfor vil International Rescue Journal ApS aldrig kunne gøres ansvarlig for erstatningsansvar, som måtte skyldes forhold, der kan tilskrives denne type driftsforstyrrelser.

International Rescue Journal ApS påtager sig intet ansvar for den faktuelle og medicinske korrekthed af de data, som brugerne måtte indtaste.

International Rescue Journal ApS påtager sig intet erstatningsansvar for resultatet af behandlinger eller operationer udført på baggrund af data fra de personlige Rescue-Journal journaler.

International Rescue Journal ApS påtager sig intet ansvar for driftsforstyrrelser eller tab af forventede fortjenester eller lignende, som følge af almindelige slåfejl, misforståelser eller lignende.

Ovenstående gælder kun medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler.


Lukning af Rescue-Journal
Rescue-Journal forbeholder sig ret til uden yderligere advarsel at lukke journaler som uretmæssigt gør brug af andre personers identitet.

I tilfælde af lukning af Rescue-Journal som følge af uretmæssig brug af anden persons identitet, er International Rescue Journal ApS ikke forpligtet til at refundere evt. indbetalt brugerbetaling for den resterende del af aftaleperioden. I den udstrækning det vurderes hensigtsmæssigt vil web-master dog indledningsvis give en begrundet påtale, således at brugeren i mindre grelle tilfælde vil få mulighed for, at ændre adfærd inden en journal lukkes.

Ansvar for links
Rescue-Journal indeholder links til andre web-sites. Vi linker kun til sites, der har en logisk sammenhørighed til Rescue-Journal og har samme høje standard og respekt for privatlivets fred, som vi. På trods af vi kun linker til nøje udvalgte web-sites, som vi løbende kontrollerer indholdet af, kan vi på ingen måde gøres ansvarlige for andre hjemmesiders indhold eller håndtering af fortrolige oplysninger.

Ovenstående gælder kun medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler.Abonnement
Rescue-Journal tilbydes i abonnement med 12 måneders løbetid. Ved oprettelsen tildeles brugeren automatisk et 12-cifret personligt Rescue-Journal nr. Herudover skal man indtaste et personligt Rescue-Journal Password og egen e-mail adresse. Fremover kan redigering kun ske hvis man har alle disse data. Skulle man have glemt sit Rescue-Journal Password kan dette dog rekvireres. Det tilsendes den registrerede e-mail adresse.

Der udbydes 2 typer Rescue-Journal: FREE og PRO. Uanset hvilken journal type man vælger, kan man til enhver tid ændre journaltype. Alle indtastede data gemmes og overføres automatisk til det den nye journal – man skal således ikke indtaste alle data endnu en gang ved ændring af journaltype.

Til enhver tid kan man opdatere og hente data fra den personlige Rescue-Journal


Rescue-Journal FREE

Rescue-Journal FREE er gratis, men har visse begrænsninger:
 • Fungerer kun på det sprog, den oprindeligt er oprettet på.
 • Kan ikke gemmes eller printes på andre sprog end det sprog, der er valgt ved oprettelsen
 • Visse felter er passive

Fornyelse
Ca. 4 uger før udløbet af 12 måneders aftaleperioden modtager man en e-mail, hvor man bedes bekræfte endnu en 12 måneders aftaleperiode med en Rescue-Journal FREE aftale. Besvarer man ikke den første e-mail om bekræftelse af endnu en aftaleperiode, vil man ca. 2 uger senere modtage endnu en påmindelse om fornyelse af tegningsperioden. Bekræftes heller ikke påmindelse nr. 2 opfattes aftalen som opsagt, og alle data vil efter en periode på 3 måneder blive slettet fra www.rescue-journal.com – inden for denne periode kan man vælge atter at aktivere journalen, ved at bekræfte den tilsendte e-mail om forlængelse af aftaleperioden med endnu 12 måneder.


Rescue-Journal PRO

Rescue-Journal PRO koster d.kr 139/år og her er alle faciliteter aktive:
 • Fungerer på alle tilgængelige sprogversioner
 • Kan gemmes og printes på alle tilgængelige sprogversioner
 • Alle journalfelter er aktive

Når du vælger et PRO abonnement, vil du blive guidet gennem et betalingsforløb, hvor du kan betale dit PRO abonnement ved brug af kreditkort.


Fornyelse
Ca. 4 uger før udløbet af 12 måneders aftaleperioden modtager man en e-mail, hvor man bedes bekræfte og betale endnu en 12 måneders aftaleperiode med en Rescue-Journal PRO aftale. Besvarer man ikke den første e-mail om bekræftelse og betaling af endnu en aftaleperiode, vil man ca. 2 uger senere modtage endnu en påmindelse om fornyelse af tegningsperioden. Bekræftes heller ikke påmindelse nr. 2 opfattes aftalen som opsagt, og den oprettede Rescue-Journal vil automatisk blive ændret til en helt almindelig Rescue-Journal FREE med en løbetid på 12 måneder. Rescue-Journal FREE kan på helt almindelig vis til enhver tid atter opdateres til en Rescue-Journal PRO aftale.


I forbindelse med alle påmindelser om forlængelse af Rescue-Journal aftaler vil der tillige være mulighed for at slette den oprettede Rescue-Journal. Dette kan ske omgående eller ved aftaleperiodens udløb. Herefter vil alle registrerede data omgående blive slettet. Af sikkerhedsmæssige grunde vil brugeren ved ønske om ophør af Rescue-Journal aftale, blive bedt om at bekræfte ønsket om opsigelse ved at klikke på det link som fremsendes i en speciel slet Rescue-Journal e-mail.


Ændringer

Ved evt. væsentlige ændringer af medlemsvilkår, sikkerhedsforanstaltninger, priser, betalingsbetingelser og lignende vil International Rescue Journal ApS orientere om dette i den løbende e-mail-kontakt (valgfrit om man ønsker løbende orientering, men det sker obligatorisk 2 gang om året i forbindelse med e-mail om bekræftelse af endnu en 12 måneders aftaleperiode). Besked om denne type ændringer vil også fremgår af undermenuen ”Nyheder” – det er således Rescue-Journal brugernes eget ansvar at gøre sig bekendt med sådanne ændringer. Evt. ændringer vil på ingen måde kunne udløse krav om nogen form for refusion. Evt. prisændringer vil først være gældende for den enkelte ved udløb af den tegnede periode.Priser og betalingsbetingelser
Dette underpunkt dækker primært betalende enkeltkunder og i mindre grad kunder med Rescue-Journaler, som er betalt via firmaaftaler, forsikringsordninger og lignende.

Ved afgivelse af alle typer ordre (Rescue-Journal abonnement (såvel betalt som gratis) samt div. Rescue-Journal tilbehør) tilsendes automatisk en mail som bekræfter: navn, e-mail, ordrenummer, specifikation af ordre og beløb.

Der henvises til de aktuelle priser – læs mere i undermenupunkterne ”Vælg Rescue-Journal” og ” Rescue-Journal tilbehør”

Betaling kan kun ske elektronisk med gængse kreditkort. Betaling for Rescue-Journal sker forud for en 12 måneders periode. (særskilt aftale kan dog være etableret) 
Vi understøtter en lang række kreditkort, men vi anbefaler at du benytter Visa, Mastercard, American Express som normalt vil være uden gebyr (er bestemt af din bank) Internationel Rescue Journal ApS, afholder omkostningen til det almindelige kreditkortgebyr.

Ved oprettelse af en Rescue-Journal fra lande som bruger anden valutaenhed end Euro (€) vil prisen være angivet i et helt beløb, som tilnærmelsesvis modsvarer prisen i Euro.

Når du tegner dig for en Rescue-Journal, tegner du dig for en fast periode på 12 måneder. Der vil i løbet af 2009, blive mulighed for at tilmelde sig automatisk betaling, så dit Rescue-Journal Pro abonnement altid er aktivt. Når du er tilmeldt automatisk betaling, vil du en måned før den nye 12 måneders periode starter, blive bedt om at bekræfte forlængelsen af abonnementet.

Fragt
Alle fysiske varer til en værdi af mere end kr. 90,- (Rescue-Journal USB-stick, Rescue-Journal kort og lign.) sendes anbefalet. Uanset forsendelsens størrelse og værdi opkræves et fast ekspeditions-/forsendelsesgebyr:
Anbefalet forsendelse af værdipakker til en værdi af mere end kr. 90,-sker til følgende takter:
Skandinavien kr. 45,-, resten af Europa kr. 60,-, resten af verden kr. 75,-  
Forsendelse af Rescue-Journal labels alene sker som almindelig ikke-anbefalet post til følgende takster:
Skandinavien kr. 35,-, resten af Europa kr. 50,- resten af verden kr. 60,-  

Reklamationsret
Der ydes 24 måneders reklamationsret på alt Rescue-Journal tilbehør købt på www.rescue-journal.com. Dette betyder, at vi tilbyder at reparere, ombytte, tilbagebetale pengene eller give forholdsmæssigt afslag i prisen såfremt reklamationen er berettiget og på ingen måde skyldes fejlagtig eller utilsigtet brug af det købte.
Reklamationer skal anmeldes, senest 2 måneder efter fejlen eller manglen er opdaget.

International Rescue Journal Aps afholder almindelige fragtomkostninger ved returnering af varer, som er underlagt reklamationsretten.
Det anbefales, at returnere med anbefalet forsendelse for at sikre kvittering for forsendelsen.
Reklamationsvarer sendtes til: International Rescue Journal ApS, Ordrupvej 114, 2920 Charlottenlund, Denmark.
Husk tydeligt angivelse af: afsender, Tlf., e-mail, Rescue-Journal nr. og bankkonto (reg. + konto nr.) ved ønske om returnering af penge, samt en beskrivelse af fejlen. Hvis bankkonto ikke er angivet, vil pengene blive returneret til den konto, som varerne oprindeligt blev betalt fra, såfremt pengene ønskes returneret. 

Opsigelse
Den personlige Rescue-Journal kan til en hver tid opsiges (via menupunktet ”administration” i din Rescue-Journal), men der ydes ingen refusion for evt. resterende dage i aftaleperioden, hvis Rescue-Journalen ønskes opsagt og slettet før udløbet af den indgåede aftaleperiode, dette gælder også for journaler afbrudt som følge af lukning af administrator i henhold til ”Ansvar”. Opsigelse kan ske omgående eller ved aftaleperiodens udløb. Herefter vil alle registrerede data omgående blive slettet. Af sikkerhedsmæssige grunde vil brugeren ved ønske om ophør af Rescue-Journal aftale, blive bedt om at bekræfte ønsket om opsigelse ved at klikke på det link som fremsendes i en speciel slet Rescue-Journal e-mail.

Fortrydelsesret
Der er ingen fortrydelsesret ved køb af on-line Rescue-Journal, da der er tale om en tjenesteydelse som leveres ved købet af abonnementet, og da forbrugeren samtykker til dette ved oprettelsen af journalen.

Ved køb af Rescue-Journal USB-stick, Rescue-Journal Card og Rescue-Journal labels ydes 14 dages fortrydelsesret, at regne fra den dag varerne er modtaget af kunden. Fortrydelsesretten forudsætter at varen returneres i væsentligt samme stand og mængde, som den er modtaget.

Returvarer sendtes til: International Rescue Journal ApS, Ordrupvej 114, 2920 Charlottenlund, Denmark.
Husk tydeligt angivelse af: afsender, Tlf., e-mail, Rescue-Journal nr. og bankkonto (reg. + konto nr.). Hvis bankkonto ikke er angivet, vil pengene blive returneret til den konto, som varerne oprindeligt blev betalt fra. 

Returomkostninger påhviler kunden selv og det anbefales at returnerer med anbefalet forsendelse for at sikre kvittering for forsendelsen.

Når den returnerede vare er registreret som tilgået lageret hos International Rescue Journal’s lager vil det indbetalte beløb, blive returneret til den konto, som indbetalingen oprindelige kom fra eller anden konto, som angives ved returneringen. Returvarer kan ikke indleveres personligt på adressen.

Køb kan også fortrydes ved at nægte modtagelse af den bestilte vare.

Bemærk: returvarer modtages ikke ved forsendelse sendt pr. efterkrav!

Levering af Rescue-Journal items
Ved bestilling af fysiske varer (Journal USB-stick, Rescue-Journal Card, Rescue-Journal labels og lign.) vil leveringstiden være max. 14 arbejdsdage. Hvis leveringstiden bliver længere efter afgivelse af ordre, vil kunden blive orienteret via e-mail, med mulighed for at annullere bestillingen. 

De angivne priser er incl. moms og kortgebyr.Selskabet

Ejerskab og drift

Rescue-Journal er ejet og drevet af:
International Rescue Journal ApS
(Etableret 2008)
Ordrupvej 114
2920 Charlottenlund
Danmark

E-mail: info@rescue-journal.com
Web:    www.rescue-journal.com

CVR:     31 50 07 96
Bank:     Jyske Bank, Jægersborg afdeling


Ansvarligt fagpersonale
Adm. dir.:Win Åndahl
IT-chef: Steffen Rind Helsbro
Innovation: Win Åndahl
Administration: Anne HauganJuridiske forhold

Ophavsret

International Rescue Journal ApS ejer alt indhold på sitet, herunder software, koder, tekster, billeder, grafik m.v. Det er tilladt at kopiere indhold til eget brug, men det er ikke tilladt at kopiere indhold, hvis det sker med sigte på hel eller delvis kopiering, videresalg, videredistribution eller lignende uanset om dette måtte ske i kommercielt eller ikke-kommercielt øjemed. De eneste to undtagelser herfor er redaktionel omtale af sitet eller videregengivelse, for hvilken der forinden er indhentet skriftlig tilladelse fra web-master.

Tvist
En hver tvist som følge af uoverensstemmelser i relation til denne aftalebestemmelse skal ske efter dansk rets almindelige reglerDiverse
 • www.rescue-journal.com opdateres løbende, men der tages forbehold for almindelige stavefejl.

 • Aftalebetingelserne findes på dansk og engelsk

 • En kopi af ordren kan findes under menupunktet administrationen i din Rescue-Journal.

 • Aftalebetingelserne er sidst revideret 1. maj 2009

International Rescue Journal | Medarbejdere | CSR | Presserum | Privacy | Kontakt