Doctor icon
Zoom +Zoom -

Korrekt medicinsk indsats

En personlig Rescue-Journal kan naturligvis aldrig erstatte en omfattende lægejournal, men den kan være et fantastisk supplement, som hurtigt vil kunne give redningspersonale, læger og hospitaler enestående hjælp i kritiske situationer.

I modsætning til de fleste gængse journal-systemer, som kun fungerer nationalt, skal Rescue-Journal kunne yde brugerne en betryggende sikring på tværs af landegrænser og sprogbarrierer. Derfor er Rescue-Journal integreret med WHO’s registre med internationale navne og nummerering af sygdomme/lidelser og medicin.


International klassifikation af medicin
ATC-systemet (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) er en international klassifikation af lægemidler, som fortæller om deres primære indholdsstof og virkemåde.  ATC-systemet er udviklet under WHO og opdateres af Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology i Oslo. ATC-systemet anvendes i de fleste lægemiddelkataloger og medicinfortegnelse verden over.

Kodesystemet er inddelt i 14 hovedgrupper (anatomisk hovedgruppe), som præciserer hvilket organsystem lægemidlet virker på.

A

Fordøjelsesorganer og stofskifte
B = Blod og bloddannende organer
C = Hjerte og kredsløb
D = Dermatologiske midler
G = Urogenitalsystem og kønshormoner
H = Hormoner til systemisk brug, excl. kønshormoner
J = Midler mod infektionssygdomme (systemisk)
L = Antineoplastiske og immunosuppressive stoffer
M = Muskler, led og knogler
N = Centralnervesystemet
P = Parasitologi
R = Respirationsorganer
S = Sanseorganer
V = Diverse (herunder andre terapeutiske produkter som allergener, diagnostika og ernæringsprodukter

ATC-systemets 14 anatomiske hovedgrupper er opdelt i 4 undergrupper, hvor alle bogstaver og tal har hver deres specifikke betydning – en ATC-kode kan f.eks. se således ud: Klacid® Abbot, tabletter 250 mg. ATC-kode = J01FA09 hvor niveaudelingen kan synliggøres således: J-01-F-A-09.

Et lægemiddel kan have flere ATC-koder, f.eks. hvis det samme virksomme indholdsstof anvendes i forskellige behandlingssammenhæng. Et lægemiddel kan desuden skifte ATC-kode, f.eks. hvis hovedindikationen for stoffet ændres. Nogle lægemidler har ikke en fuldstændig ATC-kode, det drejer sig typisk om lægemidler, som lige er markedsført, og den fulde ATC-kode derfor endnu ikke er fastlagt.

Rescue-Journal er designet således, at hvis du f.eks. har angivet overfølsomhed/allergisk reaktion over for et bestemt medicinsk indholdsstof, så vil registreringen gælde alle produkter med det pågældende indholdsstof!

International Rescue Journal | Medarbejdere | CSR | Presserum | Privacy | Kontakt